Pięć kolorów. Migawki z działań w Nowym Porcie

Dla osób z niepełnosprawnościami słuchowymi

Pomysł na „Pięć kolorów” wziął się̨ z naturalnego kontynuowania naszych działań animacyjno-kulturalnych w Nowym Porcie. Zauważyliśmy, że należy czerpać z czegoś, co jest dużym problem, tzn. śmieci i pokazać, że nawet w nich można znaleźć walory artystyczno-kreatywne. Naszym głównym założeniem było zaangażowanie lokalnej społeczności, odczarowanie mitu niebezpiecznego Nowego Portu – opowiada Bartosz Zimniak, autor projektu.

Organizator: Galeria Społecznie Zaangażowana Mewka
Partner: Dom na Skraju

Więcej o projektach w Nowym Porcie: https://otwarty.ikm.gda.pl/nowy-port/