Otwarty IKM

Idea

Otwarty IKM to program, który został stworzony z myślą o zapraszaniu osób twórczych do współorganizowania działań Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Jego celem jest wzmocnienie aktywności mieszkanek i mieszkańców Gdańska poprzez organizację kulturalnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki temu osoby związane z Gdańskiem, kolektywy artystyczne czy organizacje pozarządowe mają szansę podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami i zachęcić innych do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Kto może się zgłosić? 
Do programu mogą zgłosić się osoby mieszkające w Gdańsku, jak i te które chciałyby działać na rzecz gdańskiej społeczności. Mogą to być mieszkanki, mieszkańcy Gdańska i regionu, osoby twórcze, kolektywy, czy startujące organizacje pozarządowe. 

Jakie można zgłosić pomysły?
Program otwarty jest na działania kulturalno – animacyjne – edukacyjne – społeczne dla różnych grup odbiorców. To od twórczyń i twórców zależy, do kogo chcą trafić ze swoimi działaniami. Mogą to być dzieci, młodzieży, osoby dorosły i dojrzałe 60+ czy grupy międzypokoleniowe. Miejsce dostosowane jest też dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne, aby działanie odbywało się w przestrzeni Instytutu Kultury Miejskiej oraz odpowiadało na temat danej edycji. Do tej pory motywem przewodnim była sztuka zero waste, sztuka cyfrowa czy lokalna kultura.

Dlaczego powstał program?
Program Otwarty IKM powstał w 2015 roku z potencjału mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Lokalna społeczność zgłaszała chęci inicjowania własnych działań, które jednak bez wsparcia merytorycznego i finansowego były trudne do realizacji. Dziś program oferuje opiekę podczas całego procesu organizacyjnego oraz dysponuje budżetem na pokrycie wybranych projektów.

Co oferujemy? 
Wybranym w ramach konkursu projektom oferujemy wsparcie merytoryczne, techniczne i finansowe. Umożliwiamy skonsultowania wniosku i budżetu, pomagamy w organizacji działania, zapewniamy niezbędne zaplecze techniczne tj. głośniki, mikrofony, rzutniki, stoły, krzesła, oraz udostępniamy samą przestrzeń. Szczegóły dotyczące sal można zobaczyć TUTAJ. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenie poszczególnych osób, promocję działania, czy zakup niezbędnych materiałów do organizacji wydarzenia.