O programie


Otwarty IKM

Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Otwarty IKM otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców Gdańska i metropolii. To program, który zaprasza do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form wydarzeń – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w przestrzeni IKM.

W 2019 roku Otwarty IKM rozwinął swoją formułę o działania w przestrzeni miejskiej. Odbyły się dwie nowe odsłony: Otwarty IKM na Siedlcach i Otwarty IKM na Placu Kobzdeja.


W 2020 roku Instytut Kultury Miejskiej, realizując program Urb Cultural Planning wspierany z funduszy Unii Europejskiej, proponuje osobom mieszkającym w Nowym Porcie i sympatykom dzielnicy udział w specjalnej edycji programu Otwarty IKM – Otwarty IKM w Nowym Porcie. Projekty zgłoszone w konkursie muszą odbywać się w przestrzeni dzielnicy i mieć charakter kulturalny, miastotwórczy i włączający mieszkańców.

Dlaczego program Otwarty IKM?

Od początku działalności Instytutu Kultury Miejskiej wiele osób zwracało się do nas z różnymi pomysłami działań w przestrzeni IKM. W 2015 roku postanowiliśmy spisać i ujednolicić dotąd niesformalizowane zasady, a od stycznia 2016 roku ruszyliśmy z programem Otwartym IKM. Program jasno wyznacza, jakiego typu działania, w jakich dniach i godzinach możesz u nas zrealizować swój projekt.

Poniższe informacje oraz tabela dotyczą przede wszystkim działań realizowanych w ramach programu Otwarty IKM w siedziebie IKM (Otwarty IKM w Sieni IKM).

Kim jest Organizator w programie Otwarty IKM?

Organizatorem może zostać każda osoba z pomysłem na wydarzenie. Wymyśl wydarzenie, które jest możliwe do zrealizowania w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, złóż wniosek do Otwartego IKM i działaj – zachęcamy do realizacji autorskich pomysłów. Do wspólnego organizowania działań zapraszamy osoby z Gdańska i regionu: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

W edycji zimowo-wiosennej 2020 program jest także otwarty na doświadczonych organizatorów w realizacji działań spoza Gdańska, którzy mogą i chcą realizować swoje pomysły w formie oddolnych działań/inicjatyw kulturalnych, kulturalno-społecznych i edukacyjno-kulturalnych. Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa, a przebywasz w Polsce i chcesz zrealizować projekt w ramach programu Otwarty IKM, możesz również starać się o dofinansowanie swojego Wydarzenia/Projektu. Realizator Programu Instytut Kultury Miejskiej zastrzega jednak, iż wniosek i wszelkie dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim.

Jak Otwarty IKM pomaga w realizacji twojego projektu?

 • Zapewnia wsparcie merytoryczne osób tworzących instytucję IKM (koordynatora Programu lub, w razie potrzeby, innego pracownika Instytutu).
 • IKM udziela pomocy technicznej w godzinach 10.00-22.00 w poniedziałki i piątki.
 • Daje możliwość pozyskania wsparcia finansowego do 4 000 zł na realizację projektu.
 • Bezpłatne udostępnia przestrzeń sieni IKM (wraz z mediami: światłem, prądem, wodą) w poniedziałek lub piątek w godzinach 10.00 – 22.00.
 • Bezpłatnie udostępnia wyposażenie: ekran, rzutnik, stoły, krzesła, fotele, termosy, kubki.
 • Bezpłatnie zapewnia kawę, herbatę oraz wodę dla uczestników Wydarzenia/Projektu.
 • Pomaga postawić pierwsze kroki w działaniach promocyjnych: publikuje informację o wydarzeniu w miesięcznej ulotce Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu Otwarty IKM oraz na stronie Programu.
 • IKM przygotowuje stosowne dokumenty do realizacji Projektu tj. porozumienie, umowy cywilno-prawne, opisuje faktury, weryfikuje sprawozdanie końcowe rozliczenia z Projektu.

O czym musisz pamiętać realizując swój projekt?

 • Przygotuj działania w przestrzeni IKM tak, by wydarzenie nie zakłócało pracy instytucjom i biurom w kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40.
 • Zaplanuj wynajem dodatkowego sprzętu, jeśli jest niezbędny do realizacji twojego wydarzenia.
 • Zaplanuj kompleksową promocję twojego projektu i zadbaj o dokumentację fotograficzną Wydarzenia.
 • Pamiętaj o logotypie programu Otwarty IKM oraz dodaj informację: „projekt…/wydarzenie.. realizowane i dofinansowane w ramach programu Otwarty IKM”. Materiały graficzne wyślij do akceptacji do koordynatora projektu Otwarty IKM.
 • Zadbaj o podanie obowiązkowej klauzuli informacyjnej wynikająca z przepisów RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku na potrzeby realizacji projektów.
 • Zaplanuj odpowiednio wcześniej zakup materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia oraz pomyśl o ich transporcie. Jeśli potrzebujesz wjazdówkę, nie odkładaj jej załatwienia na ostatnią chwilę.
 • Ustal zapotrzebowanie techniczne (tzw. blankiet organizacyjno-techniczny), czyli listę dostępnych w ramach Otwartego IKM sprzętów, które IKM może użyczyć do celów realizacji Projektu/Wydarzenia.
 • Przygotuj niezbędne dane i dokumenty do sporządzenia umów cywilno-prawnych (dane do umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. oraz odpowiednie oświadczenia).
 • Jeśli jest to konieczne, posprzątaj po wydarzeniu. Zostaw sień, które było przyjaznym miejscem dla ciebie i twojego projektu w stanie sprzed wydarzenia.Sień Instytutu Kultury Miejskiej:

 • szerokość: 6 m2 , długość: 14 m2, wysokość: 8 m2
 • dysponuje miejscami siedzącymi w ilości 80 szt.
 • oświetleniem typu Lampa PAR (Parabolic Aluminized Reflector) oraz reflektory typu LED
 • dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd oraz toaleta)
 • wyposażone w pętle indukcyjną – systemy wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących
 • w toalecie zainstalowany przewijak dla dziecka

Powrót do strony głównej