Zobaczyć na nowo gdańskie Główne Miasto. Warsztaty przestrzenne

Miasto jest bytem nierozerwalnie związanym z mieszkańcami – to mieszkańcy są siłą napędową zmian w mieście, to mieszkańcy powodują, że przestrzeń miejska staje się bardziej przyjazna dla ludzi. Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” przygotowała w ramach Otwartego IKM warsztaty ze spacerem po Głównym Mieście w Gdańsku dla licealistów. 

Fundacja stawia sobie za cel pobudzanie lokalnej energii do działania na rzecz rewitalizacji w oparciu o najlepsze „dobre praktyki”. Podczas zorganizowanych dla młodzieży szkolnej warsztatów prowadząca pokazała, że nawet drobne zmiany mogą poprawić samopoczucie mieszkańców.

Warsztaty zostały przygotowane w specjalnej formule edukacji przestrzennej “zobaczyć na nowo to, co już masz”. Jest to połączenie warsztatu i oprowadzania. Podczas zajęć uczestników i uczestniczki zachęca się do twórczej dyskusji o otoczeniu. Lokalizacja Sieni IKM idealnie sprawdziła się dla przeprowadzenia części warsztatów poświęconych Głównemu Miastu. Podczas spaceru i warsztatowej zabawy uczniowie poznawali podstawowe pojęcia architektoniczne, rozwijali spostrzegawczość, poczucie estetyki i piękna oraz zrozumienie własnej odpowiedzialności za wygląd otoczenia.

Pokazujemy Główne Miasto Gdańska, jako miejsce pełne uroku i razem odkrywamy, na czym ten urok polega – opowiada organizatorka i prowadząca Agnieszka Lasota.

Uczestnicy i uczestniczki pracowali ze zdjęciami, hasłami oraz… drewnianymi klockami, by na chwilę zostać architektami własnego miasta. Po spotkaniu i warsztatach w Sieni, grupy uczniów wyruszyli w teren, by skonfrontować zdobytą wiedzę teoretyczną i na nowo spojrzeć na przestrzeń miejską. Przedsięwzięcie było realizowane przy współpracy ze Ogólnokształcącą Szkołą Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Po warsztatach jego uczestnicy stają się świadomymi odbiorcami przestrzeni, niejednokrotnie nabierają chęci do działań na rzecz swojego otoczenia i podejmują się czasem działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania – tłumaczy ideę warsztatów Agnieszka Lasota.

O organizatorce i prowadzącej:

Agnieszka Lasota – absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, który ukończyłą z dyplomem poświęconym tematyce sopockiej: „Sopot – miejsca magiczne, miejsca zapomniane” – analiza miasta, idea kreowania jego wizerunku. Absolwentka studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”. Autorka publikacji streszczającej w przystępny graficzny sposób założenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. W 2013 zdobyła główną nagrodę w konkursie na projekt działań edukacyjnych „Przestrzeń wokół nas”. Przez 5 lat prowadziła grupę „Zobaczyć na nowo”, przekształconą w fundację.

Projekt zrealizowany w w kwietniu 2017 r.