Wykład multimedialny Schopenhauer 2.0.

Arthur Schopenhauer zyskał dużą popularność… w Internecie. Internauci prześcigują się w wymyślaniu zabawnych memów wykorzystujących wizerunek urodzonego w Gdańsku filozofa. W tej swobodnej twórczości użytkowników sieci Schopenhauer jawi się jako król czarnego humoru i złośliwy piewca samobójczego pesymizmu. Jednak czy ta wizja niemieckiego myśliciela jest słuszna?

Na to pytanie próbował odpowiedzieć dr Robert Dolewski w swoim autorskim wykładzie multimedialnym „Schopenhauer 2.0”. Prowadzący omówił filozofię Arthura Schopenhauera w kontekście dostępnych w internecie memów wykorzystujących wizerunek niemieckiego filozofa. Prelekcja wzbogacona była o pokaz multimedialny, na który składały się informacje merytoryczne, ilustracje, zdjęcia oraz materiał audiowizualny.

Uczestnicy wydarzenia zainteresowani byli przede wszystkim skonfrontowaniem filozofii Schopenhauera z jego internetowym wizerunkiem – mówi autor wykładu.

Wykład łączył treść schopenhauerowskiej filozofii z wybranymi internetowymi memami, jak również weryfikował inne zamieszczane przez internatów treści jako niezgodne z myślą urodzonego w Gdańsku filozofa.

O tym, że filozofia jest interesującym tematem dla szerokiej publiczności może świadczyć frekwencja na wykładzie – Sień Instytutu Kultury Miejskiej tego wieczoru pękała w szwach.

O prowadzącym:

Dr Robert Dolewski – dydaktyk i popularyzator filozofii. W swojej działalności stawia na różnorodność form przekazu treści filozoficznych, od akademickiego wykładu zaczynając, a na rapie kończąc. Prezes Fundacji Ogród Filozofii. Jako dydaktyk związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Strona fundacji: https://www.facebook.com/ogrodfilozofii/

Organizator: Marcel Minga

Projekt zrealizowany w grudniu 2017 r.