Warsztaty z podstaw Polskiego Języka Migowego

Zajęcia z bezwzględnym zakazem mówienia, a mimo to pełne rozmów? Takie warsztaty przygotowała Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, podczas których dzieci i młodzież uczyła się o kulturze Głuchych i próbowała własnych sił w komunikowaniu się osobami niesłyszącymi. 

Warsztaty zostały przyjęte z zainteresowaniem. W warsztatach wzięły udział m.in. dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium, z którym Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym współpracuje od kilku lat.

Warsztaty były pełne praktycznych treści, a włączająca forma zajęć skutkowała dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestników i uczestniczek. Uczestnicy warsztatów poznali podstawy gramatyki polskiego języka migowego, nauczyli się tworzyć proste wypowiedzi, używać ekspresji twarzy w rozmowie, poznają alfabet palcowy.

Zdobyte podczas spotkania wiadomości oraz umiejętności z pewnością będą przydatne w kontaktach z osobami z dysfunkcją słuchu – tłumaczy Kamila Skalska, prowadząca warsztaty.

Kreatywności sprzyjał wspomniany zakaz mówienia. W momencie, gdy uczestnik skazany jest na niewerbalną komunikację, staje się kreatywny i łatwiej mu/jej opanować język migowy. Ćwiczenia z mimiki i pantomimy pomagały w odkrywaniu różnych możliwości ekspresji.

O prowadzącej:

Kamila Skalska – psycholożka, trenerka pracy osób głuchoniewidomych, trenerka warsztatów psychologicznych i dla osób z różną niepełnosprawnością, tłumaczka-przewodniczka osób głuchoniewidomych, tłumaczka języka migowego, koordynatorka wolontariatu w Pomorskiej Jednostce TPG.

Projekt został zrealizowany w październiku 2017 r.