Semantyka wymiany. Spotkanie z Józefem Robakowskim i przegląd twórczości

Józef Robakowski to jeden z najwybitniejszych artystów współczesnych, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wystawy i akcji artystycznych. Spotkanie z artystą, panel dyskusyjny i przegląd twórczości filmowej gościa zorganizowała w ramach Otwartego IKM Dorota Grubba-Thiede.

Od wielu lat podziwiam pełne artyzmu oraz inwencji prace Józefa Robakowskiego (…) mają wielkie znaczenie dla międzynarodowej sztuki filmu i wideo – mówi medioznawca Siegfried Zieliński.

Józef Robakowski jest artystą o niezwykle bogatym życiorysie. Spotkanie przyciągnęło bardzo zróżnicowaną wiekowo publiczność. Do rozmowy organizatorka spotkania zaprosiła też niezależnych artystów z Gdańska: Katarzynę Józefowicz, Marię Szymańską-Korejwo, Grzegorza Klamana, Jacka Staniszewskiego, Roberta Kaję, Krzysztofa Polkowskiego, Mikołaja Roberta Jurkowskiego, Marka Rogulskiego, Sławomira Lipnickiego, Piotra Józefowicza, Wojciecha Zamiarę. Wieczór w Instytucie Kultury Miejskiej otworzył Dni z Józefem Robakowskim.

Od prawie czterdziestu lat Józef Robakowski prowadzi prywatną galerię sztuki aktualnej pod nazwą Galeria Wymiany, na którą składają się druki ulotne, filmy, zapisy wideo, obiekty, fotografie, książki, afisze, dokumentacje oraz różnego rodzaju wydawnictwa, zarówno własne, jak i podarowane przez przyjaciół – artystów. Ideą Galerii jest “wymiana myśli artystycznej, powodowanie fermentu i wskrzeszanie twórczych inicjatyw”. Z inicjatywy Galerii Wymiany doszło też do szeregu ważnych wydarzeń artystycznych – wystaw, spotkań artystów, wydawnictw, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. Wspomniana “wymiana” i jej efekty artystyczne stały się motywem przewodnim spotkania.

O organizatorce:

Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na UMK w Toruniu, magister sztuki, magister Ochrony Dóbr Kultury, wykładowczyni w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata. Kuratorka wystaw, współtwórczyni ekspozycji Witosława Czerwonki, autorka cyklu wykładów-spotkań pt. „Kształty w strefach znaczeń – społeczne konteksty rzeźby współczesnej” (2014-2015). Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie sztuki współczesnej oraz jej upowszechnianiem.

Projekt zrealizowany w maju 2016 r.