Akademia Wiedzy Realnej. Warsztaty i konkurs portfolio dla absolwentów ASP

Akademia Wiedzy Realnej – Jak żyć po ASP? to szeroko zakrojony projekt skierowany do absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. W ramach warsztatów “Zawód artysta/artystka”, a później konursu portfolio i indywidualnych konsultacji twórcy po ASP mieli możliwość uczyć się poszukiwania własnej drogi rozwoju na rynku (rownież na rynku pracy).

We wrześniu Paulina Czapska i Anna Szapert z kolektywu edukacyjnego Future Simple poprowadziły warsztaty dla absolwentów i absolwentek ASP. Warsztaty miały formę pracy w grupie i dzielenia się doświadczeniem każdego i każdej z uczestników i uczestniczek, a efektem było opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Taki Plan ma pomóc m.in. we wprowadzaniu zmian i wzmacnianiu nawyków twórczych, pokonaniu stresu, poszukiwaniu korzystnego miejsca na rynku pracy, planowaniu i tworzeniu wizji.

Paulina Czapska i Anna Szapert są autorkami pierwszego w Polsce podręcznika Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą, skierowanego do twórczyń poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

Opracowałyśmy model wsparcia dla artystek. Opisałyśmy nasze doświadczenia i zebrałyśmy przydatną wiedzę w bezpłatnym podręczniku dla młodych artystek wchodzących na rynek pracy. Zawarte w tej publikacji informacje, teorie i ćwiczenia zostały przetestowane podczas kilkuset godzin pracy grupowej i indywidualnej z odważnymi i gotowymi do dzielenia się swoimi pomysłami kobietami–artystkami – mówią o swojej książce.

Autorki warsztatów pokazały, że planowanie może być twórczym procesem i nie jest zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców. Może pobudzać i uruchamiać kreatywność, być inspirującym i zaskakującym działaniem.

Po warsztatach dla twórców, organizatorzy poszli krok dalej i zaprosili wszystkich studentów i absolwentów ASP do pokazania swoich artystycznych portfolio i wziąć udział w konkursie. Do dyspozycji uczestników były też konsultacje z realizatorami projektu – Anetą Szyłak, Sylwestrem Gałuszką, Bartłomiejem Łuniewiczem oraz Dagą Ochendowską. Nagrodą w konkursie portfolio była możliwość realizacji indywidualnej wystawy w Kolonii Artystów, nagroda pieniężna i możliwość publikacji wywiadu lub recenzji na łamach magazynu Contemporary LYNX.

Akademia Wiedzy Realnej realizuje ideę, w myśl której studenci, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych oraz artyści pragnący czynnie realizować się twórczo, otrzymują realną i rzetelną wiedzę na temat artystycznego rynku pracy oraz możliwości realizacji własnych projektów wraz ze wsparciem lokalnych instytucji kultury. W tym przypadku – Kolonii Artystów, wsparciem merytorycznym pełnomocniczki do spraw NOMUSu oraz wsparciem finansowym i organizacyjnym ze strony Instytutu Kultury Miejskiej – mecenasa honorarium dla laureata konkursu portfolio. Jest to forma ukazania młodym twórcom, że jest dla nich miejsce na artystycznym rynku pracy, gdzie mogą zarówno rozwijać się twórczo jak i zarabiać na własnej sztuce.

Organizatorka: Daga Ochendowska