Otwarty IKM

Otwarty IKM dla Ukrainy – Edycja 2022

Відкритий ІМК для України – за рік 2022

Program Otwarty IKM dla Ukrainy to edycja pilotażowa, której nabór skierowaliśmy do obywatelek i obywateli Ukrainy przebywających w Gdańsku i regionie – przede wszystkim do osób, które przyjechały do województwa pomorskiego po 24 lutym 2022. Program pozwolił zrealizować autorskie pomysły na działania kulturalne, edukacyjne lub społeczne ze wsparciem finansowym (przewidywane wynagrodzenie to 500 zł netto plus materiały), merytorycznym i technicznym Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Програма Відкритий ІМК для України – пілотна версія проєкту, скерована до громадян України, які проживають у Гданську та регіоні, зокрема до тих, хто прибув до Поморського воєводства після 24 лютого 2022 року. Програма дозволила здійснити оригінальні ідеї для культурних, освітніх або громадських заходів з фінансовою (передбачувана винагорода – 500 злотих нетто плюс матеріали), методичною та технічною підтримкою Інституту Міської Культури в Гданську.

Celem programu była integracja i aktywizacja przez kulturę. Do programu mogły zgłaszać się zarówno pełnoletnie osoby indywidualne (animatorzy/animatorki, artyści/artystki, edukatorzy/edukatorki, aktywiści/aktywistki), jak i zespoły, grupy nieformalne oraz kolektywy  artystyczne.

Метою програми було інтегрувати та активізувати через культуру. У програмі мали можливість брати участь як повнолітні індивідуальні особи (аніматори, художники, освітяни, активісти), так і групи, неформальні групи та художні колективи.

Warsztaty malarskie, zdjęcie grupowe.

Realizacja projektów, które zostały wyłonione w ramach naboru do programu Otwarty IKM dla Ukrainy, odbyły się w czerwcu i lipcu. Swoje  pomysły zgłaszały głównie kobiety z Ukrainy, które pochodziły z: Reszetyliwka, Charkowa, Kijowa, z obwodu czerkaskiego, Miasto Równe z obwodu rówieńskiego. Formularz zgłoszeniowy był przygotowany w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. 

Warsztaty prowadzono w języku ukraińskim i były skierowane do mieszkanek i mieszkańców z tego kraju, w szczególności do młodzieży, matek z dziećmi oraz seniorów.  Osoby prowadzące komunikowały się w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim czy angielskim. 

 Реалізація проектів, які були обрані в рамках програми Відкритий IMК для України, відбувалася у червні та липні. Свої ідеї подавали головним чином жінки з України, що походили з Решетилівки, Харкова, Києва, Черкаської та Рівненської області. Формуляр заявки був підготовлений польською, українською та російською мовами.

Майстер-класи проводилися українською мовою та були спрямовані на мешканок та мешканців цієї країни, зокрема на молодь, матері з дітьми та літніх людей. Ведучі спілкувалися на польській, українській, російській або англійській мовах.

                                                                                       

Wśród proponowanych projektów do realizacji znalazły się między innymi warsztat fotograficzne, literackie, muzyczne, malowania maków akwarelami, tworzenia tradycyjny ukraińskich wianków z naturalnych materiałów jak kwiaty, zioła lub też suszone kwiaty czy tworzenia biżuterii m.in.  bransoletek, naszyjników z koralików. 

Серед запропонованих проектів до реалізації, зокрема, входили майстер-класи з фотографії, літератури, музики, малювання аквареллю маків, створення традиційних українських вінків з природних матеріалів, таких як квіти, трави або сушені квіти, або створення прикрас, таких як браслети, намист з бісеру.

Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy w siedzibie IKM podczas tego pilotażu:
Дивіться, які проекти ми реалізували в приміщенні IMK під час цього пілотного запуску:

Warsztaty art-terapeutyczne z malarstwa akwarelowego dla kobiet z dziećmi

Prowadzenie: Liliia Żukowa

Warsztat malowania maków akwarelami.  Mak polny kojarzy się ze słońcem, latem, wakacjami i pięknym krajobrazem. Kwiat ten, przyciągając uwagę, budzi emocje. Podczas warsztatów z Liliią Żukową pokazano techniki pracy z akwarelami, arteterapię, rozmowy emocjonalne.
Obszary pracy:
1. Rozwój i relaks
2. Poznanie siebie i otaczającego świata poprzez akwarelę
3. Zdobywanie nowych możliwości i talentów w przyjaznym, otwartym na komunikację środowisku
4. Komunikacja i pozytywność 

Мистецькі терапевтичні майстер-класи з акварельного живопису для жінок з дітьми

Керівник: Лілія Жукова

Майстер-клас з малювання маків аквареллю. Мак польовий асоціюється з сонцем, літом, відпусткою та красивим пейзажем. Ця квітка привертає увагу і викликає емоції. Під час майстер-класів з Лілією Жуковою були показані техніки роботи з аквареллю, мистецьку терапію, емоційні розмови.

Обсяг роботи:

  1. Розвиток і релаксація
  2. Пізнання себе та навколишнього світу через акварель
  3. Отримання нових можливостей та талантів у дружньому, відкритому для спілкування середовищі
  4. Комунікація та позитивність

Warsztaty florystyczne z tworzenia tradycyjnych wianków ukraińskich

ProwadzenieIryna Ostapowa

Iryna Ostapowa.

Kolorowe wianki cieszą się niesłabnącą popularnością – są nie tylko dodatkiem do strojów inspirowanych tradycyjnymi strojami słowiańskimi, zakładanych od święta czy na tematyczne imprezy, ale też do romantycznych lub boho stylizacji. 

Iryna Ostapowa przeprowadziła warsztaty, na których uczestniczki mogły wykonać tradycyjne ukraińskie wianki z naturalnych materiałów jak kwiaty, zioła lub też suszone kwiaty.

Проведення: Ірина Остапова

Кольорові вінки користуються популярністю – вони не є лише додатком до нарядів, що є натхненні традиційними слов’янськими костюмами, які вдягають на свято чи на тематичні заходи, але й до романтичних або бохо стилів.

Ірина Остапова провела майстер-класи, на яких учасниці могли створити традиційні українські вінки з природних матеріалів, таких як квіти, трави або сухоцвіти.

Warsztaty intuicyjnego malowania Mandali mocy dla seniorek z wnukami i wnuczkami

Prowadzenie: Oksana Kokarowa 

Mandala to narzędzie, za pomocą którego możemy wyjść poza swój codzienny, racjonalny i zorientowany na cele stan umysłu. Zanurzyć się w sobie, zejść do przestrzeni serca i doświadczyć więzi łączącej nas z nieskończoną siecią życia tak, by z tego miejsca mocą intencji zaprosić do naszego życia określone jakości – tak Oksana Kokarowa zapraszała na warsztaty malowania mandali. Warsztat pomógł uświadomić sobie swoje potrzeby, nauczał pracować z intencją. Podczas warsztatów zaprezentowano technikę rysunku intuicyjnego, ćwiczeń relaksacyjnych oraz malowaniem własnej mandali mocy.

Ведуча: Оксана Кокарова

Мандала є інструментом, за допомогою якого ми можемо вийти за межі нашого щоденного, раціонального та орієнтованого на цілі стану розуму. Зануритися у себе, зійти до простору серця та досвідчити зв’язок, який нас пов’язує з нескінченною мережею життя, щоб з цього місця силою наміру запросити в наше життя визначені якості – саме так Оксана Кокарова запрошувала на воркшоп малювання мандали. Воркшоп допоміг усвідомити свої потреби, навчив працювати з намірами. Під час воркшопу були продемонстровані техніки інтуїтивного малювання, релаксаційних вправ та малювання власної Мандали сили.

Warsztaty z tworzenia biżuterii z koralików „Rozwój fantazji”

Warsztaty z tworzenia biżuterii.

Prowadzenie: Anastasia Renkas 

Warsztaty tworzenia biżuterii m.in.  bransoletek, naszyjników z koralików. W procesie wyrabiania paciorków rozwija się koordynacja ruchowa, umiejętność dostrzegania piękna, dokładność i chęć stworzenia czegoś niezwykłego, wykorzystując gust, wyobraźnię i kreatywność.                                                                                                                                                     

Майстер-класи з виготовлення біжутерії.

Проведення: Анастасія Ренкас

Майстер-класи з виготовлення біжутерії, включаючи браслети, намисто з бісеру. Процес виготовлення намистин сприяє розвитку координації рухів, здатності помічати красу, точності та бажання створити щось незвичайне, використовуючи смак, уяву та креативність.

   

Warsztaty literackie: „Ukraińska poezja postmodernistyczna i twórczość S. Zhadana: oczami młodych mediów”

ProwadzenieIryna Ivanova

Wydarzenie poświęcone jest ukraińskiej poezji postmodernistycznej. To poeci grupy nowojorskiej i Siergiej Zhadan. Charkowscy studenci nagrali filmy na temat swoich ulubionych wierszy Viry Vovk i Patrici Kylyny, a postać naszego ulubionego charkowskiego poety, Serhija Zhadana, nie pozostała niezauważona. Serhij Zhadan opowie teraz o sobie w wiadomości wideo. Pokazowi towarzyszyć będą także opowieści o twórczości, ciekawe fakty z życia, które wpłynęły na powstanie ukraińskiej poezji emigrantów. Ta opowieść przeznaczona jest dla wszystkich, którzy kochają poezję, artystyczne słowa i interesują się sztuką.
Iryna Ivanova  jest autorką artykułów naukowych i książek w obszarze komunikacji społecznej, dziennikarstwa publicznego, edukacji. Redaktorka w czasopismach naukowych: „Komunikacja Międzykulturowa” oraz „Język i Historia” zaprasza na cykl prelekcji na temat współczesnej literatury ukraińskiej.

Виклад: Ірина Іванова

Ця подія присвячена українській поезії постмодернізму, зокрема поетам групи Нью-Йорк і Сергію Жадану. Студенти з Харкова зняли фільми про свої улюблені вірші Віри Вовк та Патриції Килини, і фігура нашого улюбленого поета з Харкова, Сергія Жадана, не залишилася непоміченою. Тепер Сергій Жадан розкаже про себе у відеоповідомленні. Показ супроводжуватимуть також історії про творчість, цікаві факти з життя, які вплинули на створення української поезії емігрантів. Ця історія призначена для всіх, хто любить поезію, мистецькі слова та цікавиться мистецтвом.

Ірина Іванова – авторка наукових статей та книг у галузі соціальної комунікації, публічного журналістики, освіти. Редактор в наукових журналах „Міжкультурна комунікація” та „Мова і історія”, запрошує на цикл лекцій про сучасну українську літературу.

Warsztaty fotograficzne: „Sekrety fotografii – jak uchwycić swoje arcydzieło”

Prowadzenie: Natalia Dołgowa

Natalia Dołgowa.

Natalia Dołgowa podczas warsztatów fotograficznych dla początkujących wprowadziła uczestniczki/uczestników w sekrety fotografii. Spotkanie składało się z dwóch części – teoretycznej i bardziej praktycznej. Fotografka opowiedziała o tym, jak fotografować przy świetle dziennym, jakie są zasady kompozycji zdjęć, jakie parametry dobrać, jak pracować ze światłem. Na podstawie swoich fotografii podzieliła się pomysłami na kadr, pokazała najczęstsze błędy fotograficzne i opowiedziała o sposobach radzenia sobie w różnych warunkach oświetleniowych. Podczas warsztatów można było dowiedzieć się również jak zrobić piękne zdjęcia dla siebie i swojej rodziny. Czym jest sesja zdjęciowa i z jakich etapów się składa. Jak rozwinąć ideę fotografowania, wybrać odpowiednią lokalizację, w co się ubrać i jakie czynniki wpływają na udane zdjęcie. Jaka terminologia jest używana w fotografii i jak się nią właściwie posługiwać. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o pozowaniu, a także o zasadach kompozycji w fotografii, zestawieniach kolorystycznych w kadrze. Przejrzeliśmy się jednemu z programów do szybkiego przetwarzania obrazu w telefonie. Był także czas na pytania i odpowiedzi. W części praktycznie uczestnicy odkryli również najlepsze lokalizacje do sesji zdjęciowych w Gdańsku.

Воркшоп з фотографії: „Таємниці фотографії – як зафіксувати свій твір”

Проведення: Наталія Долгова

Наталія Долгова під час воркшопу з фотографії для початківців познайомила учасників з таємницями фотографії. Зустріч складалася з двох частин – теоретичної та більш практичної. Фотографиня розповіла про те, як фотографувати за денного світла, які є правила композиції знімків, які параметри вибирати та як працювати зі світлом. На основі своїх фотографій поділилася ідеями кадрування, показала найбільш поширені помилки фотографів та розповіла про способи, якими можна впоратися з різними світловими умовами. Під час воркшопу також можна було дізнатися, як зробити красиві фотографії для себе та своєї родини. Що таке фотосесія та з яких етапів вона складається. Як розвинути ідею фотографування, вибрати відповідну локацію, в що одягнутися та які фактори впливають на вдале фото. Яка термінологія використовується в фотографії та як нею правильно користуватися. Під час воркшопу обговорювалося позування, а також правила композиції в фотографії, поєднання кольорів в кадрі. Ми також переглянули одну з програм для швидкої обробки зображень на телефоні. Був час для запитань та відповідей. На практичній частині учасники також дізналися про найкращі місця для фотосесій в Гданську.

Działanie o tematyce kulturalno-edukacyjnej pt. Polingvo

Prowadzenie: Julia Bernikowa  

Projekt Arsenał Edukacyjny to wydarzenie zespołowych gier planszowych o tematyce kulturalno-edukacyjnej „Język polski/Polingvo”. 

Podczas tych gier uczestnicy/uczestniczki z Ukrainy mieli okazję poszerzyć swój światopogląd, podnieść poziom świadomości i umiejętności w relacjach społecznych, osiągnąć swoje cele, aktywność środowiskową oraz znajomość języka polskiego. Zaangażowanie w tego typu aktywność miało również działanie terapeutyczne. Było świetną okazją do odreagowania stresu, nawiązania inspirujących znajomości.

Mechanika gry była zbudowana w taki sposób, że nawet przy poziomie znajomości języka na poziomie A1/A2, była interesująca i intrygująca dla gracza. Przypomina to proces nauki języka polskiego z lektorem ukraińskojęzycznym: uczestnicy/uczestniczki nie musieli opanowywać języka polskiego na początku, język był opanowywany w procesie zwiększania liczby ukończonych lekcji z lektorem. Nauczyciel najpierw tłumaczy uczniom w ich ojczystym języku, a następnie tłumaczy na język obcy. W ten sam sposób zbudowany jest mechanizm gry. 

Проведення: Юлія Бернікова

Під час цих ігор учасники з України мали можливість розширити свій світогляд, підвищити рівень свідомості та навичок у соціальних взаєминах, досягти своїх цілей, займатися активною громадською діяльністю та вивченням польської мови. Участь у такій активності також мала терапевтичну дію. Це була чудова можливість для релаксації, налагодження знайомств.

Механіка гри була побудована таким чином, що навіть при рівні володіння мови на рівні А1 / А2, вона була цікавою та захоплюючою для гравця. Це нагадує процес вивчення польської мови з українськомовним лектором: учасники спочатку не повинні були володіти польською мовою, мова вивчалася в процесі збільшення кількості пройдених уроків з лектором. Вчитель спочатку пояснював учням рідною мовою, а потім перекладав на іноземну мову. Так само побудований механізм гри.

warsztaty dla dzieci: Sea Voyage/Podróż morska

Warsztaty dla dzieci Podróż morska.

ProwadzenieTatiana Czikałowa

 „Podróż morska” dla dzieci w wieku przedszkolnym w formie gry i warsztatu łączy skuteczne i ciekawe dla tej grupy wiekowej techniki muzykoterapii i arteterapii. 

Podczas zajęć doskonalona jest umiejętność współdziałania w zespole, rozwijane są zdolności twórcze, wyobraźnia i motoryka mała, słuchowe i kinestetyczne kanały percepcji informacji, co jest ważne dla dzieci pokolenia Alfa.

Ведуча: Тетяна Чикалова.

„Морська подорож” для дітей дошкільного віку у формі гри та майстер-класу поєднує ефективні та цікаві для цієї вікової групи техніки музикотерапії та арт-терапії.

Під час занять вдосконалюються навички співпраці у команді, розвиваються творчі здібності, уява та моторика, а також слухові та кінестетичні канали сприйняття інформації, що є важливим для дітей покоління Альфа.

warsztaty plecionkarskie wytwarzania koszy „Mój pierwszy koszyk”

Prowadzenie: Inna Siryk i Alina Koska

Warsztaty z plecenia koszyków.

Autorski projekt „Mój pierwszy koszyk” to wydarzenie, w którym uczestnicy/uczestniczki będą zaproszeni do udziału w przygodzie z jedną z wielowiekowych technik rzemiosła ludowego w jego tradycyjnej i nowoczesnej interpretacji. Każdy na warsztatach pozna podstawowe techniki plecionkarskie, ekologiczne materiały różnorodnego pochodzenia i własnoręcznie  wykona swoją niepowtarzalną prace. Na warsztatach zrobimy koszyk z rattanu i trawy morskiej (wysokość 20cm, średnica 24cm). Adresatami projektu są osoby w każdym wieku, różnej narodowości. Jest to wydarzenie dla ludzi, którzy poszukują kreatywnych i rozwijających form spędzania czasu wolnego, są  miłośnikami rękodzieła, rzemiosła, różnych form twórczości. Dla osób, które dążą do integracji przez twórczość i kulturę. Chcą kształtować umiejętności komunikacyjne w grupach zróżnicowanych kulturowo. Poznać nowe osoby z podobnymi zainteresowaniami,  które chcą być aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Warsztaty były rozdzielone na 3 sesje po 3 godziny.

Проведення: Інна Сірик і Аліна Коска.

Авторський проект „Мій перший кошик” – це подія, в якій учасники/учасниці будуть запрошені на участь в пригоді з одним із багатовікових технік народної промисловості у його традиційному та сучасному тлумаченні. Кожен на майстер-класах познайомиться з основними техніками плетіння, екологічними матеріалами різного походження та власноруч виготовить свою неповторну роботу. На майстер-класах ми зробимо кошик з ротангу та морської трави (висота 20 см, діаметр 24 см). Адресатами проекту є особи будь-якого віку та різної національності. Це подія для людей, які шукають творчих та розвиваючих форм проведення вільного часу, є любителями рукоділля, промислу та різних форм творчості. Для осіб, які прагнуть інтеграції через творчість та культуру, хочуть формувати комунікативні навички у групах з різноманітною культурою. Познайомитися з новими людьми зі схожими інтересами, які хочуть бути активними учасниками суспільного життя. Майстер-класи розподілялися на 3 сесії по 3 години.

Projekt Everest” grupy „Ocean of Elsa”

Prowadzenie: Anna Krasij (Minakowa) 

Pomysł, z którym zgłosiła się Anna Krasij (Minakowa) do programu Otwarty IKM zrodził się, aby zebrać wszystkich i zaśpiewać razem specjalnie dobrane i podnoszące na duchu piosenki. Za pomocą śpiewu chciała dać ludziom poczucie jedności, by uzyskać pozytywne emocje. Śpiew jako proces ściśle związany z oddychaniem pomaga rozładować stres i poczuć pozytywne emocje. Połączony jest również z funkcją poznawczą. Projekt przeznaczony był dla uchodźców. 

Проведення: Анна Красій (Мінакова)

Ідея, яку запропонувала Анна Красій (Мінакова) в рамках програми Відкритий ІМК народилася з метою зібрати людей разом і заспівати спеціально відібрані пісні, які піднімають настрій. За допомогою співу вона хотіла дати людям почуття єдності та позитивні емоції. Спів як процес, тісно пов’язаний з диханням, допомагає зняти стрес і відчути позитивні емоції. Він також пов’язаний з когнітивною функцією. Проект був спрямований на біженців.

Wysłuchaj piosenki pt. „Everest” grupy „Ocean of Elsa”, która jest owocem pracy osób z Ukrainy. Youtube IKM. 
Послухайте пісню „Everest” від групи „Ocean of Elsa”, яка є результатом праці людей з України. Знаходиться на Youtube IKM.

Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji projektu:

Aleksandra Szymańska, Barbara Sroka, Raisa Kadyrova, Tomasz Połubok, Agata Czaja, Filip Neumann, Dorota Nowakowska, Martyna Gutowska, Kaja Kościańska, Marta Koval, Łukasz Farysej, Marcin Andrzejewski.

Спеціальна подяка за допомогу у реалізації проекту:

Олександра Шиманська, Барбара Срока, Раїса Кадирова, Томаш Полубок, Аґата Чайя, Філіп Нойманн, Дорота Новаковська, Мартина Гутовська, Кая Коштянська, Марта Коваль, Лукаш Фарисей, Марцін Анджейєвський.