Edukacja filmowa, dobre praktyki. Webinar Forum Trójmiejskich Edukatorów i Edukatorek Filmowych

Webinar z Karoliną Śmigiel (Stowarzyszenie filmowe Dziki Bez).

Webinar odbył się podczas Forum Trójmiejskich Edukatorów i Edukatorek Filmowych. Jest to wydarzenie skierowane nauczycieli, animatorów i edukatorów, skupionych wokół szkół, DKF-ów, organizacji pozarządowych, kin, uczelni wyższych oraz grup nieformalnych, urzędników oraz rodziców, opiekunów i młodzieży.

Organizatorkami projektu są: Krystyna Weiher-Sitkiewicz i Paulina Pohl