Spotkania filmowe z miastem

Projekt Spotkania filmowe z miastem składał się z dwóch pokazów filmów: „Do kogo należy miasto” w reżyserii Hansa Christiana Posta oraz „The Pruitt-Igoe Myth” Chada Fridrichsa. Obu pokazom towarzyszyły krótkie wprowadzenia oraz dyskusje.

„Do kogo należy miasto” (reż. Hans Christian Post) mierzy się z berlińskimi sporami architektonicznymi, których historia sięga początku lat 90. Drugi film – „The Pruitt-Igoe Myth” – zmontowany  z niezwykłych materiałów archiwalnych i pełnych emocji wywiadów jest opowieścią o schyłku pewnej epoki w historii sztuki oraz znakomitym dokumentem społecznym, w którym architektura splata się z historią, polityką i prawami człowieka.

Pokazy filmów poprzedziły krótkie wprowadzenia urbanistów, a po projekcjach odbyły się debaty dotyczące zagadnień poruszanych w filmach, planowania struktur miejskich oraz jakości życia w mieście.

Rozmowy były moderowane przez Weronikę Mazurkiewicz i Dorotę Załuską- Kamrowską. W rozmowach wzięli udział doświadczeni urbaniści i architekci, członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich, mieszkańcy, nauczyciele akademiccy oraz studenci.

Wydarzenia filmowe z miastem w roli głównej okazały się być pewnym przyczynkiem do powrotu debaty na temat jakości życia w mieście i problemów projektowania struktur miejskich. Wielu uczestników chwaliło pomysł ogólnodostępnych pokazów i wyrażało potrzebę rozmowy na tematy poruszane w filmach – mówią organizatorzy.

Do współpracy przy projekcie organizatorzy zaprosili Wrocławską Fundację Filmową.

O panelistach:

Dorota Kamrowska-Załuska – prezes Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i Kierownik Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie”. Urbanista z 16 letnim doświadczeniem w pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, jak również w rozmaitych projektach partycypacyjnych i badawczych zorientowanych użytkowników. Interesuje się kwestiami miejskimi i wymiarem terytorialnym polityki spójności UE, a także innowacjami społecznymi w rewitalizacji urbanistycznej, zrównoważonymi miastami i obszarami metropolitalnymi. Jest autorką ponad trzydziestu artykułów i książki o zrównoważonej odnowie przestrzeni miejskiej.

Weronika Mazurkiewicz – Sekretarz Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, członkini stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University of Lisbon. Od 6 lat czynna architekt i urbanistka. Pracowała m.in. w Karlsruhe w Niemczech i Warszawie, a obecnie pracuje w biurze architektoniczno-konstrukcyjnym Primes Sp. Z. o. o. w Gdańsku.

Hanna Obracht-Prondzyńska – Skarbnik Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, asystent na Wydziale Architektury w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, której jest absolwentką. Ukończyła również, jako analityk GIS, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od pięciu lat związana jest z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego. jest projektantem m.in. planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Doświadczenie projektowe zdobywała m.in. w USA, Chinach, RPA, Rumunii oraz Niemczech. W pracy naukowej koncentruje się na możliwościach modelowego wykorzystania Big Data w badaniach nad zmianami struktur funkcjonalno-przestrzennych miast i regionów, a także kwestiami zarządzania informacją przestrzenną w miastach. Jest członkiem the International Society of City and Regional Planners.

Projekt zrealizowany w marcu 2019 r.