O programie


Otwarty IKM

Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Otwarty IKM otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców Gdańska i metropolii. To program, który zaprasza do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form wydarzeń – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w przestrzeni IKM.


Dlaczego program Otwarty IKM?

Od początku działalności Instytutu Kultury Miejskiej wiele osób zwracało się do nas z różnymi pomysłami działań w przestrzeni IKM. W 2015 roku postanowiliśmy spisać i ujednolicić dotąd niesformalizowane zasady, a od stycznia 2016 roku ruszyliśmy z programem Otwartym IKM. Program jasno wyznacza, jakiego typu działania, w jakich dniach i godzinach możesz u nas zrealizować swój projekt.

Kim jest Organizator w programie Otwarty IKM?

Organizatorem może zostać każda osoba z pomysłem na wydarzenie. Wymyśl wydarzenie, które jest możliwe do zrealizowania w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, złóż wniosek do Otwartego IKM i działaj – zachęcamy do realizacji autorskich pomysłów. Do wspólnego organizowania działań zapraszamy osoby z Gdańska i regionu: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Jak Otwarty IKM pomaga w realizacji twojego projektu?

 • Zapewnia wsparcie merytoryczne osób tworzących instytucję IKM (koordynatora Programu lub, w razie potrzeby, innego pracownika Instytutu).
 • IKM udziela pomocy technicznej w godzinach 10.00-22.00 w poniedziałki i piątki (sprawdź zakres obowiązków pracownika technicznego).
 • Daje możliwość pozyskania wsparcia finansowego do 4 000 zł na realizację projektu.
 • Bezpłatne udostępnia przestrzeń sieni IKM (wraz z mediami: światłem, prądem, wodą) w poniedziałek lub piątek w godzinach 10.00 – 22.00.
 • Bezpłatnie udostępnia wyposażenie: ekran, rzutnik, stoły, krzesła, fotele, termosy, kubki (szczegóły sprawdź w blankiecie organizacyjno-technicznym w zakładce aplikuj)
 • Pomaga postawić pierwsze kroki w działaniach promocyjnych: publikuje informację o wydarzeniu w miesięcznej ulotce Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu Otwarty IKM oraz na stronie Programu.

O czym musisz pamiętać realizując swój projekt?

 • Przygotuj działania w przestrzeni IKM tak, by wydarzenie nie zakłócało pracy instytucjom i biurom w kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40.
 • Zaplanuj wynajem dodatkowego sprzętu, jeśli jest niezbędny, oraz obecność pracownika technicznego IKM, jeżeli realizujesz wydarzenie po godzinach pracy Instytutu.
 • Zaplanuj zakup materiałów potrzebnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz kawy, herbaty lub innego cateringu dla uczestników wydarzenia.
 • Jeśli jest to konieczne, posprzątaj po wydarzeniu. Zostaw sień, które było przyjaznym miejscem dla ciebie i twojego projektu w stanie sprzed wydarzenia.
 • Zaplanuj kompleksową promocję twojego projektu oraz, jeśli realizujesz warsztaty, rekrutację uczestnikówSień Instytutu Kultury Miejskiej:

 • szerokość: 6 m2 , długość: 14 m2, wysokość: 8 m2
 • dysponuje miejscami siedzącymi w ilości 80 szt.
 • oświetleniem typu Lampa PAR (Parabolic Aluminized Reflector) oraz reflektory typu LED
 • dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd oraz toaleta)
 • wyposażone w pętle indukcyjną – systemy wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących
 • w toalecie zainstalowany przewijak dla dziecka

Powrót do strony głównej