Wniosek online

OTWARTY IKM

Nabór trwał od 20.09 do 04.10.2023 do godz. 16.00.

Wyniki zostaną opublikowane do 20.10.2023
na stronie otwarty.ikm.gda.pl

Nabór został zakończony. Dziękujemy za zgłoszenia. 
Powrót do strony głównej