Aplikuj

Nabór w konkursie na działania jesienne

7 września ruszy nabór na działania jesienne – zarówno stacjonarne, jak i online. W tej edycji Organizatorzy i Organizatorki mogą pozyskać finansowanie w wysokości do 3 000 zł brutto na działania stacjonarne lub do 4 500 zł brutto na działania online. Realizacja projektów w terminie od 11 października do 3 grudnia 2021 roku.

W ramach Wydarzenia realizowanego online obowiązuje limit działań online – nie więcej niż 4 działania.

Wydarzenia stacjonarne można realizować jednego dnia w siedzibie Instytut Kultury Miejskiej lub w dwóch etapach (gdy istnieje konieczność kontynuacji działania odbywającego się jednego dnia i działanie realizowane kolejnego dnia jest kontynuacją pierwszego działania).

Zapraszamy też do realizacji wydarzenia z mieszaną formułą stacjonarną, tj. gdy jedno działanie odbywa się w otwartej przestrzeni (np. spacer fotograficzny, topograficzny, gra terenowa/miejsca, itp.), a drugie działanie odbywa się w sieni IKM.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i grupy związane z szeroko pojętą kulturą:
– grupy nieformalne
– organizacje pozarządowe
– instytucje kultury
– pełnoletnie osoby indywidualne: artyści, animatorzy, aktywiści, twórcy multimedialni, etc.

TERMINY

Start konkursu: 7 września 2021 r.
Nabór potrwa do 16 września 2021 r. do godz. 16:00
Ogłoszenie wyników: do 30 września 2021 r.
Realizacja działań: od 11 października do 3 grudnia 2021 roku.

WSPARCIE FINANSOWE

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:
* na działania online – 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto;
* na działania stacjonarne – 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

KONSULTACJE

Loordynatorka programu Katarzyna Buczek prowadzi konsultacje dla zainteresowanych złożeniem wniosku: od 7 września do 15 września w godz. 11.00 – 14.00 wyłącznie mailowo lub telefonicznie: (+48) 798 377 354 lub katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski przyjmujemy mailowo pod adresem katarzyna.buczek@ikm.gda.pl do dnia 16 września do godz. 16:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek na działania stacjonarne >>

Wniosek na działania online >>

Regulamin konkursu >>

Załącznik nr 1. Szczegółowe wymagania dla Wydarzeń realizowanych online >>

Powrót do strony głównej