aplikuj – stara wesja

Wnioski na działania przyjmujemy w sposób ciągły, do 10-ego dnia każdego miesiąca poprzedzającego ten, którego dotyczy działanie (np. na wydarzenie w lipcu wniosek należy złożyć do 10 czerwca). Informację zwrotną o przyjęciu lub nie wniosku przez Instytut Kultury Miejskiej zgłaszający otrzymują do końca 15-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie.

Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Masz pytania lub chcesz umówić się na konsultację? Skontaktuj się z koordynatorką programu Otwarty IKM: kontakt w godzinach pracy Instytutu Kultury Miejskiej 10.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku): katarzyna.buczek@ikm.gda.pl
<h3>Kto może aplikować?</h3>
<ul>
<li>osoby indywidualne,</li>
<li>grupy nieformalne,</li>
<li>organizacje pozarządowe,</li>
<li>instytucje kultury.</li>
</ul>

<hr />

<h3><strong>KROK 1 – REGULAMIN I WNIOSEK </strong></h3>
<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”http://otwarty.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2017/05/REGULAMIN_Otwarty_IKM.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”color: #993366;”><strong>Pobierz regulamin &gt;&gt;</strong></span></a></span>

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem.

<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”http://otwarty.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2018/07/wniosek_2018_OIKM.docx” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”color: #993366;”><strong>Pobierz wniosek &gt;&gt;</strong></span></a></span>

Pobierz i wypełnij wniosek. Wypełniony wniosek przynieś do Instytutu Kultury Miejskiej lub prześlij mailem do koordynatora Programu.

<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”http://otwarty.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZGODA_Otwarty_IKM.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”color: #993366;”><strong>Pobierz zgodę rodzica/opiekuna &gt;&gt;</strong></span></a></span>

Jeżeli jesteś niepełnoletni/niepełnoletnia, pobierz i poproś rodziców/opiekuna o podpisanie zgody na organizację lub udział w wydarzeniu.

<hr />

<h3>KROK 2 – POTRZEBY TECHNICZNE PROJEKTU</h3>
<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”http://otwarty.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2017/05/BLANKIET_organizacyjno_techniczny_Otwarty_IKM.docx” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”color: #993366;”><strong>Pobierz blankiet organizacyjno-techniczny &gt;&gt;</strong></span></a></span>

Jeżeli twój wniosek został zaakceptowany, pobierz i zapoznaj się z blankietem organizacyjno-technicznym. Wypełnij go wskazując, co będzie potrzebne do przygotowania i realizacji wydarzenia.

<a href=”http://otwarty.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2017/05/logotypy_otwarty_ikm.zip” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”text-decoration: underline; color: #993366;”><strong>Pobierz logotyp programu Otwarty IKM &gt;&gt;</strong></span></a>

Jeżeli przygotowujesz materiały graficzne, ulotkę lub plakat, musisz zamieścić na nim logotyp Programu.

<hr />

<h3><strong>KROK 3 – ROZLICZ SIĘ PO PROJEKCIE</strong></h3>
<span style=”text-decoration: underline;”><a href=”http://otwarty.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2017/05/SPRAWOZDANIE_Otwarty_IKM.docx” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”color: #993366;”><strong>Pobierz sprawozdanie &gt;&gt;</strong></span></a></span>

Po wydarzeniu pobierz i wypełnij sprawozdanie z wykonanych działań. Prześlij je do koordynatora Programu.

<hr />

&nbsp;

Powrót do strony głównej