Nowy Port

Instytut Kultury Miejskiej jest jednym z partnerów pilotażowego projektu UrbCultural Planning dotyczącego planowania zmian w przestrzeni miejskiej za pomocą mapowania kulturowego, spacerów badawczych, wykorzystywania gier, nowych technologii i działań artystycznych.

Planowanie kulturowe skupione jest na dialogu z mieszkańcami na temat ich potrzeb i marzeń dotyczących zmieniania miejskich przestrzeni, w których żyją. Narzędzia i metody, w tym celu stosowane przez planistów, wywodzą się z obszaru kultury. W Gdańsku działania projektu Urb Cultural Planning skupiają się na sprawdzeniu i wdrożeniu możliwości oferowanych przez planowanie kulturowe w procesie ożywienia dzielnicy: Nowego Portu.

Podczas działań w Nowym Porcie chcemy zaangażować nieaktywnych mieszkańców i stosując nowe narzędzia partycypacyjne wzmocnić ich odpowiedzialność za wspólną przestrzeń. W procesie przygotowania do działań z mieszkańcami przeprowadziliśmy kilka spotkań warsztatowych, które pozwoliły na zmapowanie lokalnego DNA Nowego Portu, lepsze poznanie dzielnicy, jej potencjału, tożsamości, aktywności kulturalnej mieszkańców, kulturotwórczej roli różnorodnych aktorów życia społecznego w dzielnicy.

Zespół badaczy oraz urbaniści, wspólnie z mieszkańcami, zmapowali zasoby dzielnicy Nowy Port. Podczas spotkań zastanawialiśmy się, jakie wyzwania stoją przed lokalna społecznością i jak poprzez planowanie kulturowe możemy na nie odpowiedzieć. W trakcie przeprowadzonych serii spacerów fotograficznych staraliśmy się uchwycić tożsamość dzielnicy – szukając ludzi, miejsc spotkań, atmosfery i historii reprezentujących te miejsca. Stworzyliśmy także mapy emocjonalne najbliższego sąsiedztwa pytając mieszkańców o to, gdzie czują się najlepiej, jakich miejsc się boją, które są dla nich niedostępne, co w dzielnicy chcieliby zachować, a co z niej usunąć. Dzięki warsztatom wypracowaliśmy również kompas projektu wskazujący kierunek i ramy dalszych działań, a przede wszystkim wspólne wartości, na których powinny opierać się działania w dzielnicy.

Konkurs Otwarty IKM w Nowym Porcie

W ramach działań UrbCultural Planning w Gdańsku sięgnęliśmy do narzędzia, które od czterech lat z powodzeniem wspiera organizatorów i organizatorki oddolnych działań w realizacji swoich pomysłów. To program Otwarty IKM, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Gdańska mogą zgłaszać swoje inicjatywy, pomysły i projekty. Realizowane są one przy organizacyjnym i instytucjonalnym wsparciu Instytutu Kultury Miejskiej.

W 2019 roku Otwarty IKM rozwinął swoją formułę o działania w przestrzeni miejskiej: na Siedlcach i Placu Kobzdeja. Korzystając z doświadczeń Otwartego IKM adaptujemy jego formułę do programu UrbCultural Planning.

Inicjatywy mieszkańców Nowego Portu zgłoszone do najbliższej edycji Otwartego IKM otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne Instytutu Kultury Miejskiej. Projekty będą realizowane poprzez szeroko rozumiane działania kulturowe i muszą odbywać się w przestrzeni dzielnicy.

Projekty zgłoszone w konkursie muszą odbywać się w przestrzeni dzielnicy i mieć charakter kulturalny, miastotwórczy i włączający mieszkańców. W puli konkursowej jest 60 000 zł brutto.

Konkurs Otwarty IKM w Nowym Porcie ma sprawdzić, w jaki sposób metoda planowania kulturowego, testowana w międzynarodowym projekcie z partnerami z Łotwy Danii, Norwegii, Finlandii, Polski, Niemiec i Rosji (Obwód Kaliningradzki), działa w różnych miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Przygotowując się do ogłoszenia konkursu Instytut Kultury Miejskiej przeprowadził cykl warsztatów z mieszkańcami dzielnicy będący elementem procesu projektowego. Osoby lub organizacje, które zgłoszą się do Otwartego IKM w Nowym Porcie muszą wziąć pod uwagę rezultaty wypracowane podczas tych spotkań.

Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców dzielnicy Nowy Port do tworzenia działań kulturalnych i artystycznych, które mają potencjał ożywania i zmiany przestrzeni publicznej dzielnicy. Program skierowany jest do autorów, którzy gotowi są prowadzić nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Informacje konkursowe Otwarty IKM w Nowym Porcie, wraz z regulaminem, wnioskiem i diagnozą „Lokalny pejzaż Nowego Portu”, znajdą się w zakładce aplikuj

***
UrbCultural Planning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCultural Planning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.

Organizacje partnerskie:

Duński Instytut Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie (Dania) – partner wiodący
Fundacja im. Heinricha Bölla – Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
Międzynarodowy Teatr w Kopenhadze (Dania)
Instytut Kultury Miejskiej (Polska)
Firma projektowa Kiel-Gaarden GmbH (Niemcy)
Gmina Guldborgsund (Dania)
Samorząd Województwa Pomorskiego (Polska)
Miasto Pori (Finlandia)
Miasto Ryga (Łotwa)
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii (Norwegia)
Uniwersytet Skövde (Szwecja)
Nadbałtyckie Centrum Kultury (Polska)
Rosizo (Rosja)

Powrót do strony głównej