Aplikuj

Konkurs programu Otwarty IKM na działania on-line oraz w Sieni

Weź udział w specjalnym naborze w ramach programu Otwarty IKM na realizację autorskich działań kulturalnych, społeczno-kulturalnych czy edukacyjno-kulturalnych. Zgłoś się i zrealizuj swój pomysł na działanie stacjonarne w siedzibie IKM lub on-line.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdańska i regionu, działających w obszarze kultury: muzyków, filmowców, aktorów, plastyków, performerów, animatorów oraz osoby, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są koncerty, warsztaty, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą. Wyłonione projekty będą realizowane przez całą jesień i zimę w 2020 roku.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie finansowe do 4.000 zł brutto. W całej puli do rozdysponowania mamy 33.000 zł brutto.

Harmonogram Otwartego IKM

Nabór wniosków: w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2020, godz. 23:00.

Ogłoszenie wyników:  21 września, 2020 (wyniki zostaną opublikowane w aktualnościach na stronie programu Otwarty IKM)

Konsultacje merytoryczne zgłaszanych projektów/inicjatyw:

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorką programu, p. Katarzyną Buczek (+48) 798 377 354 w dniach roboczych 31.08-11.09.2020 r. w godz. 17.00-19.00 lub o przesłanie maila z prośbą o konsultację na adres mailowy katarzyna.buczek@ikm.gda.pl


REGULAMIN, WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI 

Pobierz regulamin >>

Pobierz wniosek >>

Pobierz i wypełnij wniosek.

Wnioski w konkursie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r. do godz. 23:00 wyłącznie mailowo.

W ramach konkursu można złożyć tylko jeden wniosek, przesyłając go na adres e-mailowy: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Zgłoszenie w temacie musi zawierać dopisek: Otwarty IKM. W przypadku przesyłania wniosku drogą e-mailową, należy załączyć skan lub zdjęcia kompletnego, wypełnionego wniosku z widocznym, własnoręcznym podpisem/podpisami wnioskodawcy lub osób upoważnionych (pozostała część wniosku może zostać wypełniona na komputerze).

Powrót do strony głównej