Aplikuj

Konkurs programu Otwarty IKM na działania w Nowym Porcie

Jeśli masz pomysł jak ożywić wspólne przestrzenie w Nowym Porcie, wiesz jak zaangażować mieszkańców w sąsiedzkie działania oparte na solidarności i odpowiedzialności, aplikuj w konkursie na działania w Nowym Porcie! W puli konkursowej jest 60 000 zł. Więcej informacji >>

Kto może aplikować?

 • osoby fizyczne – mieszkańcy/mieszkanki dzielnicy Nowy Port w Gdańsku;
 • grupy nieformalne zrzeszające osoby fizyczne (minimum 3 osoby, w tym przynajmniej jedna
  osoba mieszkająca w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku);
 • organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje oświatowe, przedsiębiorcy, podmioty
  posiadające osobowość prawną, które posiadają siedzibę lub prowadzą stałą działalność na
  terenie dzielnicy Nowy Port lub które posiadają Partnera zamieszkałego lub posiadającego
  siedzibę na terenie tej dzielnicy.

Uwaga: aby wziąć udział w konkursie wymagany jest udział w przynajmniej jednym z dwóch spotkań informacyjno-szkoleniowych. Szczegóły niżej.

Harmonogram Otwartego IKM w Nowym Porcie

Nabór wniosków: w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2020, godz. 16:00

Spotkania informacyjno-szkoleniowe (udział w co najmniej jednym jest obligatoryjny):

 • 15 lutego, godz. 11.00 – Bawialnia Cafe, ul. Oliwska 53/54. Spotkanie informacyjne na temat założeń konkursu i metod planowania kulturowego, które należy uwzględnić w projekcie.
 • 20 lutego, godz. 17.30 – Bawialnia Cafe, ul. Oliwska 53/54. Warsztaty z Dorotą Kamrowską-Załuską, na którym można omówić swoje pomysły na projekty, doszlifować je, porozmawiać o planowanych realizacjach.

Konsultacje w Nowym Porcie, CSW Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5

 • 2 marca:  10:00-13:00 – Katarzyna Buczek, 15:00-19:00 – Natalia Brylowska
 • 3 marca: od 14:00 do 19:00 – Katarzyna Buczek i Natalia Brylowska

Ocena wniosków: 14 marca 2020

Ogłoszenie wyników:  18 marca 2020 (wyniki zostaną opublikowane w aktualnościach na stronie programu Otwarty IKM)

Konsultacje merytoryczne zgłaszanych projektów/inicjatyw: od 10 lutego do 2 marca 2020 r.

Konsultacje formalne i w zakresie rozliczeń: od 21 lutego do 2 marca 2020 r.

 • Katarzyna Buczek, e-mail: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl, telefon 798 377 354. Odpowiedzi na pytania oraz konsultacje będą udzielane w dni robocze w godzinach od 11:00 do 16:00.

REGULAMIN, WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI >> dotyczy konkursu na działania w Nowym Porcie

 

Pobierz regulamin >>

Pobierz Załącznik do regulaminu: Karta oceny >>

Pobierz Załącznik do regulaminu: Koszty niekwalifikowalne i zasady rozliczeń >> 

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem oraz załącznikami.

Pobierz „Lokalny pejzaż Nowego Portu” >>

Zapoznaj się z diagnozą „Lokalny pejzaż Nowego Portu”

Pobierz wniosek >>

Pobierz i wypełnij wniosek.

Pobierz logotypy programu Otwarty IKM w Nowym Porcie >>

Wnioski w konkursie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2020 r. do godz. 16:00 (zarówno mailowo jak i osobiście). Wnioski w konkursie można składać w następujących formach i miejscach:

 • osobiście w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00,
 • osobiście w czasie konsultacji indywidualnych na terenie dzielnicy Nowy Port – wyłącznie w dniach 2 – 3 marca 2020 r. w godzinach trwania konsultacji,
 • mailowo – na adres e-mail: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Otwarty IKM w Nowym Porcie”. W przypadku przesyłania wniosku drogą e-mailową, należy dołączyć skan/zdjęcie ostatniej strony wniosku z widocznym własnoręcznym podpisem / podpisami osób upoważnionych

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI >> dotyczy działań w Sieni IKM

Pobierz regulamin >>

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem.

Pobierz logotyp programu Otwarty IKM>>

Jeżeli przygotowujesz materiały graficzne, ulotkę lub plakat, musisz zamieścić na nim logotyp Programu Otwarty IKM.

Powrót do strony głównej