Aplikuj

Zapraszamy do składania wniosków w zimowo-wiosennej edycji Otwartego IKM 2020 r.

Masz pomysł na wydarzenie kulturalne, które można zrealizować w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej? Złóż wniosek do Otwartego IKM i działaj – zachęcamy do realizacji autorskich projektów!

Kto może aplikować?

  • indywidualne osoby fizyczne
  • grupy nieformalne
  • organizacje pozarządowe
  • instytucje kultury
  • instytucje oświatowe

Harmonogram

Nabór wniosków: 07 stycznia 2020 – 30 stycznia 2020
Ogłoszenie wyników:
  do 6 lutego 2020 (wyniki zostaną opublikowane w aktualnościach na stronie programu Otwarty IKM)
Realizacja projektów: do lutego  do kwietnia 2020 w siedzibie IKM w dniach:

  • 14, 17, 21, 24, 28 lutego 2020
  • 2, 9, 13, 27, 30 marca 2020
  • 17, 20, 24 kwietnia 2020

Drogi Organizatorze, ostateczną datę realizacji projektu ustalisz w momencie zaproszenia do realizacji twojego projektu i podpisania porozumienia z IKM.

Rozliczenie projektu: sprawozdanie należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku.

Potrzebujesz konsultacji?

Zapoznaj się z regulaminem i wnioskiem. W razie wątpliwości związanych ze złożeniem wniosku lub organizacją Projektów/Wydarzeń możesz skorzystać z konsultacji telefonicznych pod numerem tel. (+48) 798 377 354 w dniach roboczych od 24 stycznia do 30 stycznia 2020 r w godz. 11.00-15.00, lub wysłać prośbę o konsultację na adres mailowy katarzyna.buczek@ikm.gda.pl.

Odwiedź też zakładkę z pytaniami na naszej stronie.

Pamiętaj, że możesz złożyć tylko jeden wniosek w naborze zimowo-wiosennym ‘2020.

Zgłoszenia dotyczące realizacji Wydarzeń/Projektów można nadsyłać/składać w nieprzekraczanym terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku do godz. 16.00 zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej.

Sposoby składania wniosków

Wniosek możesz złożyć na jeden z dwóch sposobów:

  • przesłać na adres mailowy: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl; mail ze zgłoszeniem; w tytule (temacie) musi zawierać dopisek: Otwarty IKM. IKM wymaga, aby ostatnia strona Wniosku zawierała podpis Wnioskodawcy.
  • lub dostarczyć w formie pisemnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Zgłoszenia na kopercie muszą zawierać dopisek: Otwarty IKM.

Wyniki naboru Projektów/ Wydarzeń do realizacji w ramach Programu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu Otwarty IKM pod adresem: www.otwarty.ikm.gda.pl w terminie do 6 lutego 2020r.

Pamiętaj: Program Otwarty IKM nie współorganizuje rocznic, projektów infrastrukturalnych, projektów o charakterze stricte komercyjnym, politycznym lub wyznaniowym, spotkań okolicznościowych/towarzyskich, wydarzeń o charakterze spotkań członków organizacji lub wąskiej grupy zainteresowanych (np. wydarzeń organizowanych dla uczniów konkretnej szkoły, członków konkretnego Klubu Seniora itd.).

IKM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEZNACZENIA MNIEJSZEJ NIŻ WNIOSKOWANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KWOTY NA WYBRANY PROJEKT/WYDARZENIE.


REGULAMIN, WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

Pobierz regulamin >>

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem.

Pobierz wniosek >>

Pobierz i wypełnij wniosek.

Pobierz logotyp programu Otwarty >>

Jeżeli przygotowujesz materiały graficzne, ulotkę lub plakat, musisz zamieścić na nim logotyp Programu Otwarty IKM.

Powrót do strony głównej