Aplikuj

Wnioski na działania przyjmujemy w sposób ciągły, do 10-ego dnia każdego miesiąca poprzedzającego ten, którego dotyczy działanie (np. na wydarzenie w lipcu wniosek należy złożyć do 10 czerwca). Informację zwrotną o przyjęciu lub nie wniosku przez Instytut Kultury Miejskiej zgłaszający otrzymują do końca 15-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie.

Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Masz pytania lub chcesz umówić się na konsultację? Skontaktuj się z koordynatorką programu Otwarty IKM: kontakt w godzinach pracy Instytutu Kultury Miejskiej 10.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku): katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Kto może aplikować?

  • osoby indywidualne,
  • grupy nieformalne,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje kultury.

KROK 1 – REGULAMIN I WNIOSEK 

Pobierz regulamin >>

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem.

Pobierz wniosek >>

Pobierz i wypełnij wniosek. Wypełniony wniosek przynieś do Instytutu Kultury Miejskiej lub prześlij mailem do koordynatora Programu.

Pobierz zgodę rodzica/opiekuna >>

Jeżeli jesteś niepełnoletni/niepełnoletnia, pobierz i poproś rodziców/opiekuna o podpisanie zgody na organizację lub udział w wydarzeniu.


KROK 2 – POTRZEBY TECHNICZNE PROJEKTU

Pobierz blankiet organizacyjno-techniczny >>

Jeżeli twój wniosek został zaakceptowany, pobierz i zapoznaj się z blankietem organizacyjno-technicznym. Wypełnij go wskazując, co będzie potrzebne do przygotowania i realizacji wydarzenia.

Pobierz logotyp programu Otwarty IKM >>

Jeżeli przygotowujesz materiały graficzne, ulotkę lub plakat, musisz zamieścić na nim logotyp Programu.


KROK 3 – ROZLICZ SIĘ PO PROJEKCIE

Pobierz sprawozdanie >>

Po wydarzeniu pobierz i wypełnij sprawozdanie z wykonanych działań. Prześlij je do koordynatora Programu.


 

Powrót do strony głównej