Otwieramy Sień na wydarzenia! Nowy regulamin korzystania z przestrzeni

Cieszymy się, że już możemy zaprosić Was do Sieni Instytutu Kultury Miejskiej na warsztaty Otwartego IKM. Czekaliśmy na ten moment z dużą niecierpliwością, podobnie jak organizatorzy i organizatorki wydarzeń. Musimy jednak wszyscy pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych osób – uczestników, organizatorów i pracowników instytucji. Dlatego prosimy o ścisłe przestrzeganie wytycznych sanitarnych.

Przed otwarciem IKM zaplanowaliśmy jego reorganizację, uwzględniając zachowanie bezpiecznych odległości, dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk warsztatowych we wszystkich częściach wspólnych w Sieni IKM. Wszystkie obowiązujące zasady znajdują się w regulaminie korzystania z Sieni. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed przybyciem na warsztaty oraz stosowanie się do wytycznych w ich trakcie. 

Pobierz i przeczytaj regulamin >> 

Zapoznaj się ze wzorem formularza zgłoszeniowego na warsztaty w ramach Otwartego IKM >>

REKOMENDACJE

ODWIEDZAJĄC IKM O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ:
1. W Sieni IKM może przebywać tylko tylu uczestników/ uczestniczek, ile jest stanowisk warsztatowych. Stosuj się do umieszczonej informacji w regulaminie o maksymalnej liczbie osób w Sieni IKM tj. 13 osób (11 osób spoza IKM + 2 pracowników IKM).
2. W siedzibie IKM obowiązuje nakaz zakrywania nosa oraz ust przez noszenie maseczek ochronnych, gogli, przyłbic bądź innym materiałem.
3. Zaleca się rozważenie możliwości bezdotykowego pomiaru i rejestracji temperatury ciała przed rozpoczęciem warsztatów, za zgodą osób korzystających z warsztatów.
4. Unikaj dotykania oczu i ust.
5. Ogranicz w miarę możliwości niewymagany kontakt fizyczny. Unikaj podawania dłoni, uścisków i pocałunków.
6. Kontroluj zachowanie odległości co najmniej 2 metrów między uczestnikami warsztatów (włączając Twoje stanowiska pracy). Dystans ten może być zmniejszony tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja działań i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej. Nawet jeśli nie jest to proste, podczas wykonywanej pracy zachowuj odpowiedni dystans w gestach i pozycji ciała.
7. Przyjmij zasadę, że przy jednym stole warsztatowym / może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stole powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 2 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoły Informacji PIK, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
8. Ogranicz swój czas spędzany w Sieni IKM do minimum wymaganego do zrealizowania warsztatów. Sień jest czynna – jedynie w momencie trwania zajęć w godzinach określonych przez Organizatora warsztatów.
9. Osoby przychodzące na warsztaty są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych, tj. telefonicznie lub online. Uwaga! Osoby towarzyszące spoza warsztatów nie mogą przebywać w Sieni lub holu IKM. Pamiętaj, że „poczekalnie” są wyłączone z użytku;
10. Uczestnik warsztatów przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących (za wyjątkiem osób zapisanych uprzednio na wydarzenie przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym).
11. W Sieni IKM niezbędna jest standardowa wentylacja, ze stałą wymianą powietrza podczas wizyty i po wyjściu publiczności. IKM zapewnienia, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń Sieni IKM.
12. Obowiązuje dezynfekcję rąk przez osoby przy wejściu na teren IKM. Korzystaj z dozownika z płynem do dezynfekcji rąk bądź noś jednorazowe rękawiczki. Pamiętaj! Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem i używanie ręczników jednorazowych lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
13. Korzystaj w łazienkach WC jedynie z ręczników papierowych do wycierania rąk.
14. Korzystaj z płynu do dezynfekcji w celu oczyszczenia każdego dotykanego narzędzia (np. nożyczek, łopatki do ziemi itp. jeśli stanowią one część wspólną podczas warsztatów w momencie przekazania innej osobie. Pozostałe narzędzia tj. przygotowana tylko dla Ciebie przy Twoim stanowisku warsztatowym dezynfekowane są na koniec wydarzenia.
15. IKM zapewnia każdorazową dezynfekcję stolika po zakończeniu realizacji warsztatów przy danym stoliku.
16. Wypełniając formularze lub podpisując zgody, listę obecności, długopisy i ich dezynfekcja odbywa się poprzez umieszczenie dwóch pojemników na długopisy czyste i brudne. Brudne długopisy będą zdezynfekowane za pomocą środka do dezynfekcji.
17. Jeśli musisz skorzystać z użycia telefonu komórkowego pamiętaj o dezynfekcji aparatu i rąk po zakończeniu rozmowy.
18. W okresie stanu epidemicznego IKM zrezygnował z serwowania kawy i herbaty. Prosimy o zabranie ze sobą swojej butelki z wodą do picia.

PAMIĘTAJ, ABY ODWOŁAĆ TWOJĄ WIZYTĘ NA WARSZTATACH W IKM, JEŚLI:
• występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
• jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
• zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji
lub kwarantannie,
• w ciągu tygodnia miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie
lub skierowaną do izolacji.

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I WSPÓŁTOWARZYSZY WARSZTATÓW!

Wejście na teren Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zalecanych rekomendacji.